Tự kỷ

Bác sĩ nhi khoa ngày nay đã nhận ra rằng việc phát hiện và điều trị sớm chừng nào thì việc cải thiện các triệu chứng của trẻ tốt chừng đó.

Những năm gần đây hiểu biết về bệnh tự kỷ đã tăng lên khi mà số trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc bệnh này tăng lên đáng kể. Khi một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ (hay rối loạn nhận thức ASD), trẻ có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp thông thường và kỹ năng xã hội.Trẻ có thể nói rất ít và không quan tâm đến người khác.

Bác sĩ nhi khoa ngày nay đã nhận ra rằng việc phát hiện và điều trị sớm chừng nào thì việc cải thiện các triệu chứng của trẻ tốt chừng đó.  Vì lý do đó, bạn phải nhận thấy sớm các dấu hiệu của bệnh tự kỷ và trao đổi với bác sĩ nhi khoa nếu bạn nghi ngờ bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện. Những triệu chứng bao gồm:

  • Thiếu khả năng diễn đạt, diễn đạt chậm hay không thể diễn đạt.
  • Lặp đi lặp lại những hành động của cơ thể ( vẫy tay hay rung tay).
  • Thiếu giả vờ hay sử dụng những món đồ chơi theo những cách không thông dụng và lặp đi lặp lại.
  • Tránh giao tiếp bằng mắt.
  • Tự giam mình với những món đồ vật.
  • Có vẻ thích điều chỉnh người khác và không đáp lại khi người khác nói chuyện với mình.

Nên nhớ rằng trẻ con tự chúng phát triển nhưng vẫn có những mốc phát triển chung cho chúng mà bạn và bác sĩ cần quan tâm, bắt đầu ngay từ lúc sớm nhất, kể cả những đứa trẻ lên hai.

Viết một bình luận