Đi khám bệnh

Trong độ tuổi từ bốn đến sáu tuổi, bé cần vacxin để phòng chống lại các bệnh như bệnh bại liệt, bệnh bạch cầu, bệnh uốn ván, bệnh pertussis, bệnh sởi, bệnh quai bị, bệnh phong, và bệnh thủy đậu.

Bạn nên thường xuyên đưa con đi khám ở khoa nhi một lần một năm.  Bác sĩ sẽ xác nhận con bạn được chủng ngừa đầy đủ. Trong độ tuổi từ bốn đến sáu tuổi, bé cần vacxin để phòng chống lại các bệnh như bệnh bại liệt, bệnh bạch cầu, bệnh uốn ván, bệnh pertussis, bệnh sởi, bệnh quai bị, bệnh phong, và bệnh thủy đậu. Một vài quốc gia còn yêu cầu trẻ đã được tiêm vacxin mới vào học nhà trẻ.

THÍNH GIÁC.Khoảng bốn tuổi, con bạn có thể nói chuyện khá tốt để mô tả các âm thanh khác nhau.  Bác sĩ nhi khoa có thể đề xuất một buổi kiểm tra thính giác kỹ lưỡng cho con bạn, bằng việc sử dụng những giọng ở những tần số khác nhau.  Buổi kiểm tra này phải được thực hiện mỗi năm hoặc hai năm, hoặc thường xuyên hơn để phát hiện những vấn đề về thính giác.

THỊ GIÁC.Ở bốn và năm tuổi, con bạn có thể hiểu được những hướng dẫn và hợp tác tốt để có một buổi kiểm tra thị lực chính thức. Vào độ tuổi này, độ nhạy bén của thị giác phải là 20/20 hoặc tốt hơn.  Quan trọng hơn là tầm nhìn tuyệt đối ở mỗi mắt là khác nhau trong độ nhạy bén trực quan giữa hai mắt.  Nếu bạn nghi ngờ có vấn đề, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để khám.

Viết một bình luận