Chứng giảm thị lực

Điều này buộc đứa trẻ phải sử dụng và làm mạnh thêm con mắt đã trở nên lười biếng cho đến khi con mắt yếu hơn có được tiềm năng đầy đủ của nó

Chứng giảm thị lực là một vấn đề về mắt khá phổ biến (cứ 100 đứa trẻ thì có hơn 2 em mắc phải). Nó xảy ra khi đứa trẻ có một mắt không nhìn tốt hoặc bị thương và nó bắt đầu dùng con mắt còn lại trong hầu hết thời gian. Con mắt không dùng nữa sau đó sẽ thư giãn và trở nên yếu hơn. Nói chung, bệnh phải được phát hiện trước lúc 3 tuổi để có thể chữa trị và phục hồi tầm nhìn bình thường cho đến lúc 6 tuổi. Nếu tình trạng giảm thị lực kéo dài quá lâu (hơn 7-9 năm tuổi) thì thị giác có thể bị mất vĩnh viễn đối với những con mắt không dùng tới.

Khi bác sĩ nhãn khoa chẩn đoán vấn đề ở con mắt không sử dụng, đứa trẻ cần phải được che con mắt tốt lại trong một khoảng thời gian. Điều này buộc đứa trẻ phải sử dụng và làm mạnh thêm con mắt đã trở nên lười biếng cho đến khi con mắt yếu hơn có được tiềm năng đầy đủ của nó. Liệu pháp điều trị có thể kéo dài nhiều tuần, tháng hoặc thậm chí cho đến lúc trẻ 10 tuổi hoặc lớn hơn. Theo sự lựa chọn ở một mảng nào đó, bác sĩ nhãn khoa có thể kê đơn những thuốc nhỏ mắt hoặc dùng dầu cao để làm mờ đi tầm nhìn của con mắt tốt, bằng cách đó buộc con bạn phải dùng đến con mắt bị giảm thị lực.

Viết một bình luận